https://www.daltonschooldeschutse.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/algemeen-4.png&w=1600&q=75
 

Leerlingenzorg

Met elkaar doen we er alles aan om ieder kind zo goed mogelijk te bieden wat het nodig heeft.
Leerlingenzorg

Op De Schutse bekijken we voor elk kind welke leerdoelen en onderwijsbehoefte zij/hij heeft en hoe wij daarin kunnen voorzien.  Binnen het lesaanbod en de instructies worden keuzes gemaakt om aan te sluiten bij de leerdoelen en onderwijsbehoefte van elk kind om zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden. De groepsleerkracht speelt hierin een sleutelrol en werkt nauw samen met de ouders en de Intern Begeleider. Sommige kinderen krijgen daarbij (extra) ondersteuning van de onderwijsassistent, leerkrachtondersteuner, remedial teacher en internbegeleider. Als ouders wordt u goed op de hoogte gehouden van de onderwijsbehoefte van uw kind en hoe de school daar zowel binnen als buiten de klas zoveel mogelijk aan tegemoet probeert te komen. De ondersteuning die de school kan bieden in de ontwikkeling van kinderen wordt ook weergegeven in het Schoolondersteuningsprofiel, POS-Ouderrapport-2021-2022. Dit profiel wordt elke twee jaar opgesteld. Het nieuwe profiel komt nog dit schooljaar online.

 

Als we ons zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, zullen we deze zorgen bespreken in het schoolondersteuningsteam (SOT). Het schoolondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider van school, de leerkracht, de schoolondersteuner van het SPOW (zie hieronder) en een vertegenwoordiger van CJG/ schoolmaatschappelijk werk.

 

 

Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) kan hier ook een rol in spelen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 45 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO’s), verspreid over 55 locaties. De scholen staan in de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. In nauw overleg met school en ouders biedt het Samenwerkingsverband basisscholen inhoudelijke ondersteuning en overdracht van kennis met betrekking tot leerlingenzorg. Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband zie www.samenwerkingsverbandwestland.nl