https://www.daltonschooldeschutse.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/breed-aanbod.png&w=1600&q=75
 

Breed aanbod

Wij willen graag dat kinderen op school hun talenten leren kennen en ontwikkelen. Door kinderen naast de basisvaardigheden een breed aanbod te bieden, kunnen zij meerdere talenten ontdekken en ontwikkelen. Naast de reguliere vakken besteden we onder andere extra aandacht aan Kunst, Natuuronderwijs, Digitale geletterdheid en Cultuur.
Een divers aanbod

Door een breed aanbod leren kinderen over hun omgeving, over diverse kunstvormen, ontwikkelen ze diverse vaardigheden en ontdekken ze waar hun eigen interesses en talenten liggen. Dit doen wij op school onder andere door middel van het Schutse Circuit. In het circuit zitten de volgende onderdelen: Creatief & Kunstenaars, Digitale Media(wijsheid), Ontwerpen & Techniek, In de omgeving, Natuur & gezondheid en Muziek. De kinderen krijgen steeds 3 lessen in dezelfde discipline. Naast het Circuit krijgen de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 danslessen van een externe dansleraar. Naast onze eigen lessen doen we mee aan het Cultuurmenu van de gemeente Midden-Delfland. De kinderen krijgen hierbij bijvoorbeeld lessen over plaatselijke kunstenaars en instellingen of gaan op excursie naar een museum of op bezoek bij het Nederlands Danstheater. Daarnaast hebben we ongeveer 8 keer per jaar een theatermiddag, waarbij alle klassen een optreden voor de ouders verzorgen. Ook hebben we jaarlijks onze eigen talentenjacht, Schutse’s Got Talent.

 

Natuuronderwijs 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren over de natuur, het leven, planten en dieren. De school beschikt over een schooltuin, een kas en een dierenweide. Kinderen helpen mee met het verzorgen van dieren en leren over de groei en bloei van planten en gewassen en de schooltuin en de kas. Natuuronderwijs leren de kinderen dus ook in de praktijk. De leerlingen van groep 3 en 4 werken van de lente tot en met de zomervakantie in de schooltuin en kas. Na de zomervakantie in groep 4 en 5, maken zij het tuinseizoen af. Zo leren ze over de groei en bloei van groente, fruit en kruiden door alle seizoenen heen.

De dieren in de dierenweide worden in de kleine ochtendpauze verzorgd door kinderen uit alle groepen. Daarnaast zijn kinderen regelmatig met de leerkracht in de dierenweide om de dieren te verzorgen, de bekijken of bijvoorbeeld bij de Circuit lessen van het onderdeel Natuur & Gezondheid. Ouders die dat leuk vinden, kunnen zich inschrijven voor een weekenddienst dieren verzorgen. De lijst hiervoor hangt in de droogloop. Daarnaast geven we ook les in biologie, plantkunde en natuuroriëntatie en trekken we er graag op uit.

 

Digitale geletterdheid

Het is belangrijk dat kinderen zich niet alleen in werkelijke wereld goed functioneren, maar ook in de digitale wereld. Daarom besteden we in toenemende mate aandacht aan ‘Digitale geletterdheid’. Kinderen leren omgaan met digitale middelen zoals i-pads, chromebooks en minirobots. Met Digital Skills for Kids leren de kinderen van groep 5 t/m 8 werken in de digitale omgeving. Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen bewust leren omgaan met (digitale) media. Op school besteden we hier in toenemende mate aandacht aan in onder andere de Gouden weken, de studievaardigheidslessen en de socialevaardigheidslessen. Als school zien we de meerwaarde van diverse digitale middelen én maken we bewuste keuzes voor het wel of niet inzetten van deze middelen.