Onze school

Al sinds 1970 bestaat De Schutse in Maasland. Opgericht door een groep ouders die andere ideeën had over het onderwijs dan er voor handen was in het dorp, groeide de school al gauw uit tot één met een voortrekkersrol.
Toen in 1981 De Schutse een ontwikkelings-projectschool werd in verband met de samenvoeging van de kleuter- en lagere school, is er heel veel pionierswerk verzet door het toenmalige team. Er werden methodes ontwikkeld, die later door uitgeverijen –gedeeltelijk- werden overgenomen en er werd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het totale kind: naast leervakken is er altijd grote aandacht geweest voor musisch-creatieve vakken.

 

 

En dat is nog steeds zo. We vinden het belangrijk kinderen kennis te laten maken met zoveel mogelijk disciplines, zodat ze hun talent ontdekken en kunnen ontplooien. De aanwezigheid van de dierenweide en tuin is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast kunnen kinderen zich in de kunst&cultuurlessen bekwamen in drama, dans, literatuur en beeldende vorming.

 

Uiteraard is de cognitieve ontwikkeling van groot belang. De Daltonwerkwijze helpt mee

om kinderen zoveel mogelijk op maat te bedienen en voor ieder kind is het doel om tot maximale prestaties te komen. We zijn tevreden als ieder kind op een voor hem/haar goede plaats in het voortgezet onderwijs geplaatst kan worden.

 

De Schutse is een openbare basisschool, dat betekent dat we nadrukkelijk openstaan voor alle kinderen, ongeacht achtergrond, religie, afkomst of nationaliteit. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom en veilig voelen en doen er alles aan om dit te realiseren. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaars denkbeelden en ideeën, ieder in zijn waarde te laten en gezamenlijk te zorgen voor het welzijn van alle kinderen in de groep.