https://www.daltonschooldeschutse.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/Dalton-zelfstandigheid.png&w=1600&q=75
Zelfstandigheid
 

Daltononderwijs

Kinderen leren door onze Daltonwerkwijze zelfstandig te handelen, eigen keuzes te maken, samen te werken, problemen op te lossen, kritisch te denken, verantwoordelijkheid te dragen en te reflecteren. De Daltonkernwaarden vormen de basis van ons onderwijs en worden vanaf de kleutergroepen opbouwend aangeboden. De Daltonkenwaarden staan hieronder uitgelegd.
Zelfstandigheid
We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig dingen kunnen aanpakken en uitvoeren. Daarom leren kinderen op De Schutse vanaf de kleuters om (steeds meer) dingen zelfstandig te doen. Kinderen zorgen zelf voor materialen, plannen hun (week)taken in en kijken of ze problemen eerst zonder hulp van de leerkracht kunnen oplossen. Dit noemen wij uitgestelde aandacht, dit is zichtbaar door een teken in de klas. Kinderen kijken eerst of het hen toch lukt het probleem (met een hulpmiddel) zelf op te lossen, zo niet, dan vragen ze klasgenoten om hulp. Hebben ze toch de leerkracht nodig, dan kunnen ze dit aangeven met een groen kaartje. Tot de leerkracht langskomt kunnen ze door de takenkaart zelfstandig verder werken aan iets anders. Zelfstandigheid (en het oefenen hiermee) stimuleert het nemen van initiatief, maakt kinderen actiever en vergroot het zelfvertrouwen.

 

Samenwerken
Een ander belangrijk onderdeel van de Daltonwerkwijze is samenwerken. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Kinderen oefenen deze vaardigheid vanaf de kleutergroepen, door dagelijks samen te werken. Zo helpen zij elkaar als de leerkracht niet beschikbaar is (uitgestelde aandacht) en werken zij samen aan de leerstof. Alle kinderen krijgen elke week een nieuwe samenwerkmaatje. Met dit maatje moeten zij een specifieke taak doen. Zo leren kinderen samenwerken met iedereen, ongeacht persoonlijke voorkeur. Ook werken de kinderen regelmatig samen met kinderen uit andere groepen door bijvoorbeeld samen de dierenweide te verzorgen.

 

Verantwoordelijkheid
Kinderen krijgen op De Schutse (in toenemende mate) verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Zo worden kinderen meer eigenaar van het eigen leren, ervaren meer autonomie en krijgen meer zelfvertrouwen. De leerkracht heeft steeds meer een begeleidende rol. Zo stellen de kinderen samen met de leerkracht (aan de hand van voortoetsen) eigen leerdoelen vast. Samen met de leerkracht wordt een plan gemaakt over hoe er aan deze doelen wordt gewerkt. Kinderen krijgen de vrijheid en ruimte om binnen het aanbod van de leerkracht eigen keuzes te maken. De leerkracht houdt er altijd zicht op of het kind de gegeven verantwoordelijkheid aankan en zal dus per leerjaar en per kind verschillende keuzes maken. Naast verantwoordelijkheid voor het eigen leren, leren kinderen op de Schutse ook verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en elkaar. Vanaf de kleutergroepen leren de kinderen (in toenemende mate) zorg dragen voor hun omgeving. Zo zorgen zij met elkaar voor de dierenweide en de schooltuin. Ook hebben ze zorgtaken in de klas en leren ze over duurzaamheid. De oudere kinderen werken regelmatig samen met de jongere kinderen. Zo leren de kinderen van en met elkaar.

 

Effectiviteit
De Daltonwerkwijze stelt leerlingen én leerkrachten in staat zo effectief mogelijk om te gaan met tijd, instructie en (leer)middelen. Door vooraf vast te stellen wat kinderen al wel en niet beheersen, kunnen we de instructies en het leerstofaanbod aanpassen aan wat de kinderen nodig hebben. Ook de taakkaart van de kinderen wordt aangepast aan wat zij nodig hebben. Dit motiveert kinderen en geeft hen meer zelfvertrouwen. Door kinderen verantwoordelijk met zelfstandigheid om te leren gaan, goede keuzes te leren maken en goed te leren samenwerken, wordt het onderwijs effectiever en leren kinderen meer.

 

Reflectie
(zelf)reflectie is een belangrijk middel om te leren en wordt bij alle Daltonkernwaarden ingezet. Door steeds de reflecteren met de leerkracht leren kinderen kritisch kijken naar zichzelf en het eigen handelen. Zo krijgen ze meer inzicht in eigen kennis, vaardigheden en (onderwijs)behoefte. De kinderen reflecteren op hun eigen resultaten, kennis en (dalton)vaardigheden en bedenken onder begeleiding van de leerkracht wat de volgende stap is. Ook reflecteren de kinderen met elkaar op hoe ze met elkaar omgaan in de klas met behulp van het moodboard bespreken we hoe iedereen zich voelt en wat we met elkaar kunnen doen voor de sfeer in de klas. De leerkracht heeft regelmatig coachgesprekken met de kinderen.

 

Dalton doen we niet, dat zijn we
Wij zijn gecertificeerd door de Nederlandse Daltonvereniging, in 2019 is onze licentie weer verlengd. Als team staan wij volledig achter de Daltonwerkwijze. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd, nieuwe leerkrachten volgen dan ook zo snel mogelijk de opleiding voor Daltononderwijs. Als team werken wij ook zelfstandig, nemen eigen verantwoordelijkheid en werken met elkaar samen om voor de kinderen het beste resultaat te behalen. We reflecteren doorlopend op ons eigen handelen en de effectiviteit daarvan.