https://www.daltonschooldeschutse.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/Ons-onderwijs.png&w=1600&q=75
 

Onze visie en missie

Modern en uitdagend onderwijs aan nieuwsgierige en actieve kinderen
Onze visie is dat kinderen tijdens hun onderwijsperiode kennis en vaardigheden kunnen opdoen die ze als volwassenen in staat stellen goed te functioneren in een steeds veranderende maatschappij. Als kinderen De Schutse verlaten, hebben ze een onderzoekende houding, een kritische blik en nemen ze initiatief om hun doelen te bereiken. Ze staan open voor andere inzichten en zijn bezig zichzelf en hun talenten steeds beter te leren kennen. De kinderen kunnen omgaan met sociale media en weerbaar deelnemen aan de sociale interactie met anderen. Ze nemen verantwoordelijkheid voor eigen handelen en ze kennen de meerwaarde van samenwerken.


Het is onze missie om met kinderen te werken aan doelen die recht doen aan de capaciteiten van het kind. De doelen zijn zodanig opgesteld, dat het kind zoveel mogelijk eigenaar van het eigen leerproces is. De leerkracht heeft in dit proces een begeleidende en coachende rol en moet zorgen voor een uitdagende leeromgeving, een instructie op niveau en mogelijkheden voor een passende verwerking van de leerstof. Door de Daltonwerkwijze leren kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid, reflecteren op eigen handelen en zelf beslissingen nemen.