https://www.daltonschooldeschutse.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/Iedereen-is-welkom.png&w=1600&q=75
 

Iedereen is welkom

De Schutse is een openbare school, waar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn. Wij staan voor een leeromgeving waarin kinderen zich veilig genoeg voelen om zichzelf te zijn, zich openstellen voor nieuwe ervaringen, verschillen kunnen bespreken en respecteren en leren goed met elkaar om te gaan. Wij combineren hiervoor het beste van meerdere methodes: De Gouden weken, Rots & Water trainingen, KiVa en lessen levensbeschouwelijke vorming.
Gouden weken

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: kinderen leren elkaar, de leraar en de afspraken kennen. Deze periode is een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren, daarom worden dit ook wel de gouden weken genoemd. Op De Schutse besteden we in de periode na de zomervakantie tot de herfstvakantie in alle groepen dagelijks tijd aan onszelf en elkaar (beter) leren kennen, groepsvorming en het schoolklimaat. Dit doen we door diverse uitdagende opdrachten, spel- en werkvormen.

 

Rots & Water

Rots & Water is een weerbaarheidstraining en een sociale vaardigheidstraining. Rots & Water is er op gericht op kinderen vaardigheden te leren die hen in staat stellen (beter) voor zichzelf op te komen en of zich (beter) te leren beheersen. Uit onderzoek (Universiteit Utrecht, 2019) blijkt dat inzet van Rots en Water tot significante, positieve resultaten leidt. Een van onze leerkrachten is volledig gecertificeerd om deze trainingen te geven. Dit schooljaar wordt er Rots & Water training gegeven aan groep 4, groep 5, groep 6 en groep 7.

 

KiVa 

De Schutse is een officiële KiVa-school. In alle groepen worden KiVa-lessen gegeven. In deze lessen leren ze over emoties, lichamstaal, taalgebruik en hoe ze goed mogelijk met anderen kunnen omgaan. De KiVa-methode is een anti-pestmethode en gaat uit van de kracht van de groep: alle kinderen in de groep zijn verantwoordelijk voor het welzijn van álle kinderen in de groep. Mocht een kind zich toch niet goed voelen op school, dan formeren we rond dat kind een steungroep die het kind steunt en positief benadert. De bevindingen van de kinderen op sociaal-emotioneel gebied worden twee keer per jaar gemeten. De leerkracht ontvangt een uitgebreide rapportage en kan aan de hand hiervan bepaalde zaken aan de orde stellen in de KiVa-lessen.

 

Lessen levensbeschouwing

De kinderen van de groepen 3 t/m 7 krijgen op vrijdagochtend les over verschillende geloven en levensovertuigingen, zoals het Humanische, het Jodendom, Hindoeïsme, het Chistendom, de Islam en het Boedhisme. De lessen worden verzorgd door verschillende vakdocenten. De eigen leerkracht is ook altijd aanwezig. Tijdens de lessen worden diverse thema's behandeld, zoals vrijheid, symbolen en vriendschap. Binnen het thema worden er steeds drie lessen gegeven door vier verschillende vakdocenten. Zo leren de kinderen de thema's vanuit verschillende perspectieven te bekijken.