Kunst&Cultuur

In de visie van De Schutse staat dat we kinderen in staat willen stellen om hun talent te leren kennen en te ontwikkelen. Een kind kan een talent voor rekenen hebben of voor het verzorgen van de dieren. Ook op kunstzinnig vlak kan iemand handig zijn en een talent hebben, daarom vinden we het belangrijk om tijdens de schoolperiode van een kind veel verschillende disciplines aan te bieden. Als we de expertise op een bepaald gebied niet in huis hebben, dan maken we gebruik van een externe deskundige. 
Waarom hebben we gekozen voor kunst&cultuur? Omdat dit dichtbij ligt wat we als school al doen (denk aan het Theater, kerstvieringen, projecten, kamp groep 8 in Amsterdam) en omdat het de kinderen belangrijke vaardigheden meegeeft:

  • In welke omgeving woon ik en welke dingen zijn belangrijk voor deze omgeving, zowel in het verleden, in het heden als in de toekomst?
  • Hoe verhoud ik mezelf tot de omgeving waarin ik woon, in hoeverre ben ik onderdeel van en kan ik me inzetten voor de instandhouding ervan?
  • Hoe vorm ik mezelf een mening over de diverse uitingen van kunst en waar houd ik van?
  • Bij welke vorm van kunst ligt mijn talent en waar wil ik me verder in verdiepen?

Er is een kunst&cultuurplan geschreven en een kleine werkgroep heeft zich beziggehouden met de nieuwe opzet van de creamiddagen. Deze zijn omgedoopt in kunst&cultuur-uur en bestaan uit zes blokken van 3 lessen. Dit schooljaar geven we de lessen op vrijdagmiddag en hebben we disciplines zoals tekenen/schilderen, beeldende vorming, muziek, fotografie, dans en koken.

Naast onze eigen lessen doen we mee aan het Cultuurmenu van de gemeente Midden-Delfland. In dit menu zitten lessen van plaatselijke kunstenaars/instellingen of gaan de kinderen op excursie naar bijvoorbeeld een museum.