Kunst&Cultuur

In de visie van De Schutse staat dat we kinderen in staat willen stellen om hun talent te leren kennen en te ontwikkelen. Een kind kan een talent voor rekenen hebben of voor het verzorgen van de dieren. Ook op kunstzinnig vlak kan iemand handig zijn en een talent hebben, daarom vinden we het belangrijk om tijdens de schoolperiode van een kind veel verschillende disciplines aan te bieden. Als we de expertise op een bepaald gebied niet in huis hebben, dan maken we gebruik van een externe deskundige. Zo zal in diverse groepen een docent van het Jeugdtheaterhuis uit Maassluis een serie lessen geven.
Waarom hebben we gekozen voor kunst&cultuur? Omdat dit dichtbij ligt wat we als school al doen (denk aan het Theater, kerstvieringen, projecten, kamp groep 8 in Amsterdam) en omdat het de kinderen belangrijke vaardigheden meegeeft:

  • In welke omgeving woon ik en welke dingen zijn belangrijk voor deze omgeving, zowel in het verleden, in het heden als in de toekomst?
  • Hoe verhoud ik mezelf tot de omgeving waarin ik woon, in hoeverre ben ik onderdeel van en kan ik me inzetten voor de instandhouding ervan?
  • Hoe vorm ik mezelf een mening over de diverse uitingen van kunst en waar houd ik van?
  • Bij welke vorm van kunst ligt mijn talent en waar wil ik me verder in verdiepen?

Er is een kunst&cultuurplan geschreven en een kleine werkgroep heeft zich beziggehouden met de nieuwe opzet van de creamiddagen. Deze zijn omgedoopt in kunst&cultuur-uur en bestaan uit zes blokken van 3 lessen. De kinderen krijgen in de eigen groep les van een teamlid, die dit onderdeel heeft gekozen. Het tweede blok wordt door dezelfde leerkracht gegeven, maar dan in een andere groep. Zo geeft Jolijn dans, Kimberly film/fotografie, Marina beeldende vorming, Andrea erfgoed/literatuur en Jim media. Een docent van het Jeugdtheaterhuis Maassluis zal drama geven. Door de teamleden te laten kiezen voor een bepaalde discipline en hen hierin ook scholing aan te bieden, krijgen we specialisaties binnen het team.