Kangoeroeklas

Uit onderzoek van het Centrum voor Begaafd- heidsonderzoek (CBO, 2007) is gebleken dat 10% van alle leerlingen kenmerken van hoogbegaafdheid bezit. Wanneer wij op school merken dat een kind minder tijd nodig heeft om de stof in te oefenen of moeilijker werk aankan wordt bieden we dit aan in het dagelijk werk. Voor de kinderen die daarnaast nog meer uitdaging nodig hebben is er de kangoeroeklas. De kangoeroeklas komt één keer per week op Woensdag bij elkaar. De kinderen uit deze klas gaan dan de slag met proefjes, uitdagingen, onderzoeksvragen of verschillende thema’s. De kinderen krijgen ook opdrachten mee die ze in de groep op hun takenkaart zetten. Ze kunnen dan ook op de andere dagen werken aan opdrachten waar ze hun best voor moeten doen, die ze uitdagen tot echt nadenken en leren.