De kinderraad

Buiten de inbreng van de leerkrachten en de ouders, vinden wij op De Schutse ook de inbreng van de kinderen erg belangrijk. Daarom is er op school een kinderraad aanwezig. In de kinderraad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 5,6,7 en 8. Deze kinderen zijn door hun klasgenoten gekozen om de groep te vertegenwoordigen. De kinderen van De Schutse maken, door het kiezen van de kinderraad, spelenderwijs kennis met democratische beginselen. Ze worden gestimuleerd tot zelfstandig denken en het opkomen voor hun rechten en belangen.

De kinderen van de kinderraad komen regelmatig bij elkaar om met elkaar te praten over actuele onderwerpen. Dit doen de kinderen onder leiding van Marina van Os. De kinderen in de kinderraad doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over verschillende onderwerpen. Ze leren om informatie te zeven, leiding te geven en te notuleren. Tevens ondervinden de kinderen wat realistisch en haalbaar is. Samenwerking is hierbij belangrijk.